MOSELØKKEN OG HAMMERSHOLM

moseloekken_hammersholm.gif

Hammersholm var tidligere avlsgård til Hammershus. Stuehuset fra slutningen af 1700-tallet er typisk bornholmsk ved sin længde, ved sin høje sokkel med sal mod vest og det karakteristiske bindingsværk. Gården er bortforpagtet, og hovedparten af jorderne drives med græsning med Herefordkvæg, bl.a. på græsgange med træer (overdrev).

moseloekken_steinbruch.gif

Turen til Moseløkken bevæger sig fra busholdepladsen gennem afvekslende naturpræget skov og over en mindre sprækkedal op til det store Moseløkken Stenbrud som stadig er i drift. Moseløkkehus, som er opført i de forskellige bornholmske granit-arter, var tidligere bolig for en formand fra stenbruddet. Nu er der om sommeren i Moseløkkehus og den tilhørende smedje en stenbrudsudstilling, hvor man kan prøve'at arbejde med håndværktøj i sten. Læg også mærke til de gamle svingkraner. Moseløkkegranitten bruges til pryd- og monumentsten, og man kan ofte se store udhugne blokke langs vejen øst for bruddet. En stor del af udbyttet falder dog som råvare til kantsten/chaussésten og ros til opfyldning. Stednavnene russersletten Q Nørreskoven) og Ostanovka (dvs. lille stoppested) er minder om den russiske besættelse af øen efter 2. verdenskrig.

På tilbagevejen passeres engen over færiste - ved den véstlige rist findes en gammel bred stenbrolægning, en høbænk som tidligere blev brugt fil tørring af hø fra engen.

Kort efter Ankermyr ses en frilagt strækning at en middelaldervej til Hammershus. Vejen er tilsyneladende udført i skifter af hovbønder, og derved er variationen i belægningen fremkommet. I øvrigt er der mange hulveje i området fra borgens tid.

Moseløkkevej 4
3770 Allinge
 Brændesgårdshaven Ferielejlighed Søanneks 1   Dueodde Sommerhus  Ferielejlighed Søanneks 2
Bornholmsk Ordbog giver adgang til bornholmske glossarer
25.05.2024 - Dagens vittighed: Hvis General Motors havde fulgt udviklingen i samme takt som computerindustrien, ville en bil koste 25 dollars og køre 5.000 km på literen. - Bill Gates


li nu 195 besøger online.